Słownik: klajster

klajster

klej (z niemieckiego)