Słownik: kołomyja

kołomyja

zamieszanie bez większego celu