Słownik: ląfrować/ląfry

ląfrować/ląfry

wałęsanie się, spacerowanie, randka