Słownik: landszaft

landszaft

kiczowaty obrazek z widoczkiem (z niemieckiego)