Słownik: łatek

łatek

człowiek nic nie wart, bez honoru