Słownik: nieczasowy

nieczasowy

nie mający wolnego czasu