Słownik: obrażnik

obrażnik

pogardliwie o artyście malarzu