Słownik: parafia

parafia

dzielnica np. być z innej parafii