Słownik: partanina

partanina

licha robota złodziejska lub robota na boku