Słownik: piechta

piechta

poruszać się na własnych nogach np. iść piechtą