Słownik: potrzebowski

potrzebowski

osoba w potrzebie