Słownik: saskokępowy

saskokępowy

przymiotnik od Saskiej Kępy