Słownik: siksa

siksa

młoda, nieletnia dziewczyna (z jidysz)