Słownik: siuwaks/szuwaks

siuwaks/szuwaks

pasta do butów (z niemieckiego)