Słownik: wihajster

wihajster

nieokreślone część narzędzia lub maszyny, przedmiot którym się majstruje,  (z niemieckiego); od „Wie heißt er?” – dosł. „Jak to się nazywa?”