Słownik

dyrdać

szybko iść

dzwoniec

pogardliwie o dozorcy

dzyndzaj

tramwaj