Słownik

prawilny

właściwy, odpowiedni, według zasad (z rosyjskiego)

prysnąć

uciec, zwiać

przeflancować

przerobić/ przenieść

przytrafunek

przypadek

pugilares

portfel