Słownik

cykor

tchórz

cykoria

strach, np. mieć cykorie - bać się

cymes

coś extra, coś dobrego, bonus (z jidysz)

cynk

znak, wiadomość, informacja (z niemieckiego)

czasowy

wolny, niezajęty, posiadający czas

czekulada

czekolada

czeli

czyli